Generalforsamling BISO Bergen – Høst 2021

Bergen

Kjære alle medlemmer og engasjerte av BISO Bergen, Vi inviterer herved til høstens Generalforsamling tirsdag 19. Oktober, kl 17:00. Vi vil komme tilbake med informasjon om GF vil være fysisk eller digitalt. Alle ledere har møteplikt. Alle medlemmer har møte-, forslags-, tale- og stemmerett. Dersom leder ikke har mulighet til å stille, må det sendes […]