BISO tar vare på deg

Academics

BISO representerer studentenes akademiske interesser og jobbe for økt fokus rundt bærekraft. Dette gjøres gjennom ulike møtefora med BI, og i dialog med studentene. 

Gjennomslag på saker

Saker vi har fått
i gjennom hos BI

Forlengelse av digital undervisning

BISO fikk gjennomslag for forlengelse av digital undervisning og streaming for hele skoleåret 21/22. Dette var viktig både for smittevern og for studentens handlingsfrihet.

Omgjøring av eksamensform

Det er viktig for BISO at studentene skal få avklart  informasjon om eksamen så tidlig som mulig. Dette er viktig for forutsigbarhet og mestring for studentene. Vi er svært fornøyd med at BI gikk tidlig ut med eksamensform i 2022.

Utvidet frist på hjemmeskamen

BISO fikk gjennomslag for at BI-studenter skulle få et kvarter ekstra på hjemmeeksamen for å kunne scanne og konvertere eventuelle filer. 

Utvidet frist på arbeidskrav

BISO har ved flere anledninger det siste året fått gjennomslag for endring av arbeidskrav. Både i format, tidsfrister og hvor mange som kreves bestått får å kunne avlegge eksamen.

Økt fokus på kvinner i finans

BISO arbeidet for at kvinner i finans skulle få mer fokus. Bransjen er så skjevfordelt at det var viktig for BISO å finne måter denne gruppen kunne få like muligheter som andre.

Mulighet til å skrive bachelor

Organisasjonspsykologi HR og ledelse-linjen hadde opprinnelig ikke mulighet til å skrive bachelor-oppgave. Det er en viktig lærdom dersom man skal skrive en master senere, og BISO fikk dermed igjennom at det er valgfritt for de neste kullene på linjen. 

Academics

BISO kjemper din sak!

Men hva er din sak?

Det er viktig for BISO at stemmen til BI-studentene når helt opp til BI-administrasjonen. Academics-teamet jobber for å få frem det studentene mener til BIs ansatte og forelesere.

Med kunnskap, studentkontakt og en plass i forumene til BI har BISO mulighet til å bedre de akademiske tilbudene ved skolen vår. 

Det viktigste er likevel at BISO får høre fra studentene!

student med BISO-genser

"Vi vil høre studentenes stemme, så ta kontakt om det skulle være noe rundt studietilbud, eksamen eller andre lignende spørsmål. Vi finner et svar."

- Sander Michael Ringstad, Academic Committee Leader og Head of Academics and Sustainability, Bergen 2022

Forumer

Oversikt over forumer BISO er en del av

Undervisningsutvalget

Handelshøyskolen BI har undervisningsutvalg for hvert programområde: Bachelor, Master, Executive og Doktorgrad. Studenttillitsvalgte har mye å si om studieplaner, nye kursbeskrivelser, pedagogikk, forelesninger, klassestørrelser og eksamensformer.

Læringsmiljøutvalget

Hovedmål er å sikre studentenes innflytelse i arbeidet med å skape et godt faglig, fysisk og psykisk læringsmiljø. LMU skal avdekke avvik, fremme forbedringsforslag, iverksette tiltak og følge opp disse ved alle BIs studiesteder.

Studentkvalitetssystemet

Det overordnede formålet med Studentkvalitetssystemet er å sikre at BI utvikler programmer av høy kvalitet og uteksaminerer studenter i trad med våre strategiske ambisjoner.

Kollegiet

Kollegiet er BIs høyeste faglige organ og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Her blir det diskutert ulike taushetsbelagte saker som ikke skal diskuteres utad. Kollegiet fastlegger det faglige innholdet i  utdanningstilbudet, regler for opptak, fritak, utfyllende regler om enkelte eksamener, samt senur og mer. 

Studentpanel

Dette gjøres en gang per semester. Her kommer studenter fra linjeforeninger, verv og andre «generelle» studenter.

Saker som diskuteres omhandler ofte eksamensgjennomføring, arbeidskrav, forelesning, skolehverdagen og studentmiljø

Sustainability Working Group

BI har etablert en bærekraftsgruppe, sammensatt av ansatte på BI og studentrepresentant(er). Formålet er å kartlegge samt videreutvikle BIs engasjement vedrørende bærekraft. Studentene har direkte påvirkning på BIs bærekraftsarbeid.  

Academics

Jobber målrettet, les måldokumentet

Academic Target Document

ATD er et prinsippprogram som setter retning for hva BISO kollektivt mener. Det godkjennes på BISOs høyeste organ, Landsmøte og revideres av Academic Forum. 

0
    0
    Kassen