BISO tar vare på deg

Vår politikk

BISO er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som hovedoppgave å arbeide for å bevare organisasjonens medlemmers faglige, økonomiske, sosiale, psykososiale og helsemessige interesser.

Våre viktigste saker

Vi brenner for studentvelferd for våre medlemmer

Studiestøtten
må økes

Vi mener at studiestøtten i dag er for lav til at studenter kan klare seg uten jobb ved siden av.

Utbetaling av
studiestøtte

BISO mener at studiestøtten bør utbetales over 12 måneder og at den jevnlig skal justeres for inflasjon, slik at studentene skal kunne følge veksten i markedet og opprettholde sin kjøpekraft.

Bygging av studentboliger

BISO mener at det skal legges til rette for at det bygges studentboliger slik at man når en tilstrekkelig dekningsgrad på nasjonalt plan. Det bør derfor bygges rundt 2500 studentboliger årlig frem til det blir oppnådd en dekningsgrad på minimum 25%.

Profesjons-utdanninger

BISO mener at private utdanningsinstitusjoner skal ha rett til å tilby profesjonsutdanninger på lik linje som offentlige utdanningsinstitusjoner.

Politisk måldokument

Interessert i å nørde litt politikk med oss? Sjekk ut hva BISO står for og jobber mot.

Studentpolitisk utvalg

Tør å si det du mener

Hva er Studentpolitisk utvalg?

Studentpolitisk utvalg er ett organ som representerer BISO i Velferdstinget og har ansvar for å drøfte vår politikk. Deres arbeid knyttes opp til politisk forum i BISO nasjonalt hvor politisk måldokument revideres. 

"Dette er et sitat, lorem ipsum dolor sit amet consectetur ipsum dolor remi order. Lorem ipsum dolor consectet ipsum dolor remi. Lorem ispum."

- Ola Norman, Studentpolitisk utvalg

BISO i media

Nyhetssaker og pressemeldinger

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Forumer

Oversikt over forumer BISO er en del av

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag.

Velferdstinget

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene tilknyttet de ulike studentsamskipsnadene. Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning.

BISO er representert ved Velferdstingene i Oslo og Akershus, Trondheim, Vest og Stavanger.

Kulturstyret

Kulturstyret består av et antall representanter valgt av Velferdstinget og gir støtte til studentforeninger. I tillegg kan enkeltpersoner og prosjekter søke om prosjektstøtte. Nye organisasjoner og aktiviteter kan gis særlig støtte til oppstart, innkjøp av nødvendig utstyr og lignende. Midlene som fordeles kommer fra semesteravgiften.

0
    0
    Kassen