Varsling

Alle skal være ivaretatt

Har du en sak som kanskje er ubehagelig, eller noe du har opplevd som krever oppfølging fra andre i BISO?

Ta gjerne kontakt med oss gjennom skjemaet, og send oss din sak. Kontaktinfo er valgfritt.

Kontaktskjema

Kontakt oss her!

Hva er varsling?

Varsling er handlingen for å rapportere urett eller feil oppførsel i en organisasjon. Det gjøres ofte av ansatte, medlemmer eller andre som har kjennskap til handlingen, men det kan også gjøres av utenforstående som får kjennskap til problemstillingen.

I BISO har vi en Code of Conduct som alle ansatte og medlemmer plikter til å følge. Brudd på Code of Conduct følges opp av kontrollkomiteen i BISO som rapporterer saker til styret. 

Hvis du har opplevd brudd på vår Code of Conduct ber vi deg sende inn en sak via skjemaet over.

Code of Conduct

Formålet med denne Code of Conduct er å ha et retningslinjer som promoterer positiv adferd og kultiverer en god organisasjonskultur i BI Student Organisation.

  1. Du må respektere dine medstudenter og deres grenser
  2. Du må følge opp dine forpliktelser og ansvar som følger med din rolle
  3. Du må bidra til å skape et inkluderende, velkomment og åpent miljø for alle studenter og medlemmer 
  4. Du må alltid følge organisasjonens retningslinjer
  5. Alle rekrutteringsprosesser må være etisk forsvarlige og basert på en objektiv vurdering av den enkelte som søker stillingen

Anonymt varsel

Det kan være ulike konsekvenser ved å sende et anonymt varsel, avhengig av hvilken type sak det dreier seg om og hvordan saken blir behandlet. I noen tilfeller kan et anonymt varsel bidra til å avdekke alvorlige forhold og føre til positive endringer, mens i andre tilfeller kan det ikke føre til noen konkrete endringer eller konsekvenser.

Det er viktig å huske at det å sende et anonymt varsel kan være risikabelt, ettersom man ikke har noen garanti for at saken vil bli behandlet på en tilfredsstillende måte. 

Hvis du velger å sende oss et anonymt varsel har vi ingen muligheter for å ta kontakt med deg for å følge opp saken videre. 

Sende varsel

Varselet sendes direkte til personen du har valgt skal motta varselet i BISO. Det er ikke alle personer i BISO som har mulighet til å motta et varsel.

Etter du har sendt et varsel vil mottaker ta kontakt med deg for en samtale hvis nødvendig for å diskutere saken.

Hvis du sender et anonymt varsel vil ikke mottaker ha mulighet til å ta kontakt med deg. Saken vil undersøkes så langt det går ut i fra informasjonen som er sendt inn. 

Kontakt angående varsling i BISO

Ta kontakt med en av personene under hvis du har generelle spørsmål om varsling i BISO: 

Pernille Wold Kaspersen, Styreleder – board@biso.no
Tanweer Akram, HR-Manager – tanweer@biso.no
Andreas Bugge, Daglig leder – manager@biso.no

0
    0
    Kassen