Om BISO

I media

Vi er ofte tilstede i media for å tale studentenes sak.

Personvern

Les hvordan BISO behandler dine personopplysninger.

For bedrifter

Vil du samarbeide med BISO? Se hvordan her.

Presserom

Kontaktinformasjon for pressehenvendelser.

Organisasjon

Campus

Studenter representert

Om BISO

BISO er Norges nest største studentorganisasjon og representerer mer enn 18.000 BI-studenter. Vi er tilstede på alle BIs fire campuser hvor vi jobber med studentenes interesser i fokus for å sikre at alle får en uforglemmelig tid som student på BI. BISO styres fullt og helt av studentene selv og er bygd på tre grunnpillarer som reflekterer alt vi gjør:

  • IMPACTFUL: Gi studentene en stemme på BI, i studentpolitikken og i samfunnet som helhet.
  • CONNECTED: Forene BI-studenter på tvers av campus og bringe dem tettere på næringslivet.
  • ENGAGED: Inkludere BI-studentene i et sosial og givende miljø som beriker BI-opplevelsen.

Mye av aktivitetene i BISO skjer lokalt på campus, men siden vi er en landsdekkende organisasjon er det også noen funksjoner som skal tilrettelegge for samarbeid og prosjekter som går på tvers av campuser.

Organisasjons-struktur

BISO er strukturert på en måte som gjør det mulig å oppnå våre mål. Hvert campus har flere underenheter som er delt inn i utvalg, linjeforeninger, prosjekter og stabsfunksjoner. Disse enhetene jobber hands-on for å skape sosiale arenaer for studentene. I tillegg har vi gjennom BISO Oslo eierandeler i to selskaper – Kroa (studentbaren ved campus Oslo) og StudConsult (studentkonsulent-tjenester). Våre underenheter rapporterer til Campusledelsen, som rapporterer til Administrasjonen, som igjen rapporterer Styret. I Styret er presidentene fra Administrasjonen og hver Campusledelse, samt personer fra BI og næringslivet, representert. Dette gjør det mulig for organisasjonen å vokse og utvide vårt nettverk, og jobbe tettere sammen nasjonalt.

Beslutnings-organ

På campusnivå er Generalforsamlingen det øyeste beslutningsorganet. Her blir Campusledelsene valgt inn og lokale lover vedtatt. Landsmøtet er det høyeste beslutningsorganet i BISO som helhet, hvor vedtekter og reglement blir vedtatt. Det er også her Administrasjonen og Styret settes, og dette gjøres av delegater fra hvert campus. Delegatene velges av Generalforsamlingene.