Kontrollkomite

Objektiv og rådgivende enhet

Om

Kontrollkomite
Kontrollkomiteen er en objektiv og rådgivende enhet som rapporterer til og opererer på vegne av generalforsamlingen. Hovedoppgaven er å sørge for at alle enheter i studentorganisasjonen, inkludert BISO styret, BISO ledelse og respektive foreninger, opptrer i samsvar med BISOs interne vedtekter. Videre sørger kontrollutvalget for at rekrutterings- og valgprosesser for kandidater utenfor og til generalforsamlingen blir utført i tråd med foreskrevne retningslinjer. Tilfeller av varsling mottas av kontrollkomiteen som under konfidensialitet har ansvaret for å undersøke og rapportere omstendighetene til BISO-styret, hvis ikke BI Foundation Board.