HR

Uavhengig og nøytralt organ

Om

HR
HR er BISOs uavhengige og nøytrale organ. Vi arbeider hovedsakelig med rekruttering, konflikthåndtering og personalsaker.
Vi har også ansvar for Generalforsamlingen, internevalueringer og oppdatering av lokale lovverk. Som HR arbeider vi tett med hele organisasjonen og fungerer som en støttespiller for alle – også de som ikke er involvert i BISO. Det er alltid lav terskel for å komme til oss for en prat eller med spørsmål. Vi er 4 personer som sammen utgjør HR-teamet.