BISO Invest

BISO Invest er aksjegruppen ved Handelshøyskolen BI Stavanger

BISO Invest er aksjegruppen ved Handelshøyskolen BI Stavanger. Vi er den største og raskest voksende undergruppen på Campus. I nåværende øyeblikk har vi over 150 medlemmer, noe som gjør oss til den mest aktive studentgruppen på campus uten like. Vi har som visjon å gi studenter på campus mulighet å anvende faglig teori fra økonomistudiet, samt gi innblikk i hvordan penger forvaltes i profesjonelle fond. Vårt formål er å øke bevisstheten og engasjementet innenfor aksjer og investeringer for våre medstudenter.