Fotball

Fotball ved BI Stavanger

Om

Fotball
Fotballgruppen er en undergruppe som tilhører BISI organisasjonen som representerer studenter på BI som har interesse for fotball, og som vil delta aktivt i BISI ved siden av studiet sitt. Vi er med i studentligaen der vi konkurrerer mot andre studenter. Treninger fungere vanligvis 2 ganger i uken + kamp. Vi er en god sosial gjeng og finner på diverse aktiviteter. Gruppen er bestående av all type erfaring. Det blir blant annet arrangert Olympics hvert år der alle idrettslagene og undergruppene konkurrere mot hverandre til ære for et flott og drikkbart trofé.