Unit of the Month

Unit of the Month er en utmerkelse som gis til de enhetene som har vist stort engasjement og gjort en ekstra innsats for studentene.

September 2021 – Karrieredagene

Til tross for restriksjoner og utfordringer knyttet til Covid-19-pandemien har Karrieredagene satt opp tre dager fylt med spennende innhold. Lineupen hadde god variasjon og foredrag som traff studentene bredt uavhengig av studieprogram, og foredragene ble holdt på både norsk og engelsk. I året frem mot Karrieredagene har styret hatt et stort fokus på ambassadørene sine og å skape en sosial arena. Vi ønsker å gi en stor takk til Karrieredagene for jobben de har gjort for prosjektet og for studentene i BISO. 

August 2021 – Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget har jobbet hardt med å booke bedriftspresentasjoner og rekrutteringsstands for resten av semesteret. De er en av de største bidragsyterne til at studentene får mulighet til å snakke med næringslivet og slik at studenter kan komme seg lettere ut i arbeidslivet. I tillegg til fysiske og digitale bedriftspresentasjoner har de denne måneden planlagt flere kurs som skjer samme uke. Disse kursene inkluderer også de andre campusene, noe som setter et godt eksempel på at samarbeid på tvers av campus gjør en sterkere. Det nye styret til Næringslivsutvalget var også med som faddere under Fadderullan, og bidro på denne måten til en bra start for de nye studentene.

Juni 2021 – Creative Industries Management

Linjestyret til Creative Industries Management har jobbet hardt for å engasjere studentene sine og skape sosiale aktiviteter til tross for restriksjonene knyttet til Covid-19. De har vist enorm kreativitet, delt ut gratis mat til studentene under eksamensperioden, og fikk til og med økonomisk støtte fra SiOs tiltakspakke for studenter til å arrangere en sommerfest for linja. Under arrangementet viste de også god ansvarlighet med tanke på smittevern ved å dele det opp på to områder.

Mai 2021 – BI Outdoor

BI Outdoor har vært superaktive i sosiale medier og de har vært eksemplariske i å includere både norske og internasjonale studenter. Med bare tre medlemmer i styret på nåværende tidspunkt, viser de likevel store kreative evner. De er ivrig etter å samarbeide med andre enheter og jobber kontinuerlig med å gjøre utvagelt mer attraktivt for nåværende og potensielle nye medlemmer.

Utvalget har gjennomført flere digitale “drink nights”, og de inviterte til og med til digital champagne-frokost på 17.mai. I tillegg har de påtatt seg ansvaret med å rydde BI-hula og klargjøre den for salg. BI Outdoor har virkelig varmet hjertene våre med deres omtanke og fokus på inkludering.

April 2021 – BI Finans

BI Finans-styret har gått over stokk og stein for studentene sine denne måneden. Gjennom mars og april har de virkelig satt inn støtet for å forbedre deres studenters akademiske kvalitet. De har vært i kontinuerlig dialog med BISO og BI om studentenes ønsker og hvilke endringer som må gjøres. Gjennom en omfattende spørreundersøkelse har vi fått god innsikt i hva studentene deres trenger, og denne undersøkelsen ble også publisert i en av Norges mest pålitelige aviser. Informasjonen BI har fått fra undersøkelsen er viktig, og de setter et veldog godt eksempel for andre enheter.

De har også planlagt fabelaktive arrangementer i mai, hvor de inviterer sentralbanker fra hele verden til å holde webinarer for studentene. BI Finans-styrets viljestyrke, motivasjon og evne til å skape noe for studentene sine er inspirerende.

Mars 2021 – Business Analytics Association

Business Analytics Association (BAA) har gjennom februar og mars hatt flere arrangementer med selskaper som Emirates, Orkla og Accenture. I tillegg ble de både Green Conference sertifisert og Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som er en enorm oppnåelse i en tid hvor bærekraft er ekstra viktig. BAA har satt et godt eksempel for resten av organisasjonen og har fortsatt å jobbe hardt for å levere gode bedriftspresentasjoner for alle studenter.