BISO Business Connect

BISO Business Connect er en stabsfunksjon som støtter de andre enhetene i BISO med å profesjonalisere deres eksterne relasjoner.

Om

BISO Business Connect

BISO Business Connect er en stabsfunksjon som støtter de andre enhetene i BISO med å profesjonalisere deres eksterne relasjoner. De styrer CRM-systemet i studentforeningen og veileder de andre enhetene og spiller generelt en viktig rolle i driften av BISO.

Facebook // Instagram