Inspire

Inspire er et av Norges største faglige arrangementer, av og for studenter ved Handelshøyskolen BI.

Om

Inspire

Inspire er et av Norges største faglige arrangementer, av og for studenter ved Handelshøyskolen BI. Inspire er et prosjekt under BI Studentorganisasjon (BISO) som arrangerer en konferanse med mål om å motivere, engasjere og inspirere studentene på BI. Arrangementet vil foregå i mars 2021, og vil inneholde presentasjoner og andre aktiviteter som vil engasjere tusenvis av studenter på BI.

Facebook // Instagram