Creative Industries Management

Linjeforeningen for bachelor i Creative Industries Management

Linjeforeningen Creative Industroes Management (CIM) består av et linjestyre og et arrangementsutvalg. Linjestyret har en president, visepresident og styremedlemmer ansvarlig for økonomi, skape sosialt samhold på linjen, gi muligheter til å få erfaring og kontakter i nøringslivet, og fremme linjaén. Vi har kontakt med linjeansvarlig og forelesere, for å fremme studentenes interesser. Vi ønsker å gi studentene mulighet til å knytte kontakter med hverandre og få god arbeidserfaring.

Gjennom året arrangerer vi flere eventer:

Kreativ Næringskonferansen, hvor formålet er å gi en mtøteplass og en plattform mellom studenter, kulturlivet og næringslivet. Dette er åpent for alle som ønsker og er gratis.

Plekter, en konsertkveld arrangert i samarbeid faget Prosjektledelse i 2. semester av bacheloren.

Linjeturer både i utlandet og i Norge.

Julebord, sommerfest og stipendpilser.

Faglunsjer, hvor CIM-studentene får mulighet til å få kontakt og kunnskap med forskjellige bedrifter i bransjen.