HR

Om

HR

HR er et objektivt og rådgivende organ i BISO. HR er strengt taushetsbelagt og er tilgjengelig for alle studenter på BI. Hvert av de fire campusene har et HR-team som samarbeider med campusledelsen på studiestedet, men samarbeider i tillegg på nasjonalt nivå, på tvers av campusene.

Ansvarsområdene inkluderer blant annet konflikthåndtering, rekruttering, teambuilding og tilrettelegging for samarbeid via workshops. Innenfor teambuilding, har HR-teamet utviklet egne samtalepakker, i samarbeid med FuelBox. Dette inkluderer temaer tilknyttet eksempelvis lederutvikling, kompetanseoverføring og onboarding av nye medlemmer. FuelBox har blitt benyttet av flere styrer i studentforeningen, og de gode samtalene kan føre til gode samarbeid innad i styrene. I tillegg arrangerer HR generalforsamling to ganger i året, og innstiller kandidater til campus- og nasjonalledelse. Utover dette kan som nevnt alle studenter på BI ta kontakt med HR dersom det skulle være noe, og det er lav terskel for å ta kontakt.

HR-teamet ledes av vår ansatte HR-manager Tanweer Akram. Hvert campus har HR-representanter som velges inn på generalforsamling.