Administrasjonen

Den nasjonale administrasjonen er sammensatt av personer fra alle BIs campus, som hvert år velges under BISOs landsmøte. Vi har det overordnede ansvaret for foreningens drift, og for å legge til rette for en godt samarbeid på tvers av campus. Vi utarbeider retningslinjer og regler for foreningen og har ansvaret for å følge opp campusledelsene.

Ledelsen har formelle møter annenhver uke og tar opp saker som går over campus-nivå. I tillegg er alle direktørene i administrasjonen ansvarlige for drift innen sine felt, der de blant annet tilrettelegger for samarbeid på tvers av campus gjennom Prosjektgruppe Speilende Verv.

Har du noen spørsmål, forslag til noe som kan være til fordel for alle BIs campus eller vil du samarbeide med oss? Ta kontakt!

 

Administrasjonen 2020-2021

Marius Clem

President

+47 988 22 630

president@biso.no

 

Camilo Raad Hunnestad

Director of Finance

+47 470 66 114

finance@biso.no

Morten Ødegård Tømte

Director of Business Relations

+47 481 36 969

business@biso.no

 

 

Anton Lorentzen

Director of IT & Communication

+47 916 78 980

pr@biso.no

 

Tove Sortland

Director of Projects

+47 957 72 595

projects@biso.no

 

Sigrid Lie

Sigrid Lie

Director of Internal Affairs

+47 958 00 108

internal@biso.no

 

Siri Andrine Bakken

Director of Academics & Politics

+47 954 82 424

academics.politics@biso.no