Administrasjonen

Den nasjonale administrasjonen er sammensatt av personer fra alle BIs campus, som hvert år velges under BISOs landsmøte. Vi har det overordnede ansvaret for foreningens drift, og for å legge til rette for en godt samarbeid på tvers av campus. Vi utarbeider retningslinjer og regler for foreningen og har ansvaret for å følge opp campusledelsene.

Ledelsen har formelle møter annenhver uke og tar opp saker som går over campus-nivå. I tillegg er alle direktørene i administrasjonen ansvarlige for drift innen sine felt, der de blant annet tilrettelegger for samarbeid på tvers av campus gjennom Prosjektgruppe Speilende Verv.

Har du noen spørsmål, forslag til noe som kan være til fordel for alle BIs campus eller vil du samarbeide med oss? Ta kontakt!

 

Administrasjonen 2020-2021

Sanjin Damjanovic

President

Cindy Mora

Director of Finance

Iver Hexeberg

Director of Business Relations

Maya-Katrin Skjedal

Director of Politics

Anniken Wegener Aanby

Director of Projects

Sigrid Lie

Director of Internal Affairs

Maiken Engebresten

Director of Academics