Closing on: nov 30, 2021
campuses: National
levels: Administrasjonen
fields: Communication & Marketing

Vil du være en del av BISO administrasjonen og påvirke hvilken retning student-organisasjonen vår utvikler seg i?

Administrasjonen består av åtte ledere som har en koordinerende rolle på hvert sitt fagområde mens campusledelsen tar seg av daglig drift. Varigheten på vervet er fra 7. desember 2021 – 30. juni 2022.

Som «Director of Marketing and PR» i BISO har du det overordnede ansvaret for markedsføringen av BISO og at det er en helhet i dette. Du vil utarbeide retningslinjer rundt markedsføring og kommunikasjon som skal overholdes av hele organisasjonen. I tillegg skal du sørge for at «Head of Marketing and PR» på de fire campusene samarbeider best mulig og vil fungere som en faglig leder for dette teamet.

Du vil jobbe i tråd med BISOs strategi og handlingsplan innenfor disse områdene:

 • Attraktiv for næringslivet
  • Nettside med tilgjengelig informasjon for eksterne samarbeidspartnere
  • Tydelige kanaler for promotering av partnere
 • Service- og kritisk informasjon alltid tilgjengelig for alle studenter
  • SoMe strategi og grafisk profil
  • Intranett, informasjon til alle aktive medlemmer
  • Hjemmeside
  • Plattform for internkommunikasjon
 • Øke aktive medlemmer i organisasjonen
  • Kampanjer i sosiale medier
  • Hvordan promotere BISO til nye studenter
  • Øk aktive studenter med X %
 • Øke betalende medlemmer i organisasjonen
  • Hjemmeside med informasjon
  • Sosiale medier kampanjer for medlemskap
  • Markedsføringskampanjer
  • Utvikle BISO som merkevare
 • Fylle alle tilgjengelige tillitsverv fortløpende
  • Rekrutteringskampanjer

Medlemmer av administrasjonen forventes å representere alle fire campus likt og å løfte blikket fra daglig drift til et nasjonalt samarbeid. Det stilles krav til integritet og selvstendighet og forventes at man klarer å jobbe strukturert og målrettet i tråd med BISOs strategi. Det kreves at man er besluttsom og har evne til kritisk refleksjon rundt sine og andres handlinger. Motivasjon for vervet, kjennskap til BISO og erfaring fra andre lederverv eller stillinger vektlegges høyt. I tillegg vektlegges personlig egnethet og relevant erfaring fra fagområdet.

Send ditt motivasjonsbrev (1/2 – 1 side) og evt. andre dokumenter du mener er relevante til hr@biso.no innen søndag 30. november kl. 23.59. Søk enten på norsk eller engelsk – avhengig av hva du foretrekker. Vennligst oppgi «Director of Marketing and PR» i emnet. Intervjuer vil gjennomføres digitalt av to fra HR-teamet som deretter vil innstille kandidater til de ledige vervene og valg vil avholdes på BISOs styremøte i desember 2021 (tentativ tid: 7. desember kl. 17 – 20). Spørsmål kan sendes på mail til Styreleder, Isak Arnesen, til board@biso.no