Aksjeselskaper

BISO har eierandeler i to aksjeselskaper.

Kroa

Studentbaren på BI i Oslo

StudConsult AS

Studentdrevet konsulentselskap