Styre

Om

Styre

Styret i BISO består av styreleder, og de fire sittende Campuspresidentene fra Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Styreleder velges på landsmøtet og sitter i 24 måneder.

I tillegg til studentrepresentantene har styret også fire eksterne styremedlemmer.

Marius Eriksen er Divisjonsdirektør for heltidsstudier ved Handelshøyskolen BI og er BI-representant i styret.

Kristian Elgen er grunnlegger og administrerende direktør i Goodify, og har tidligere jobbet 9 år i Equinor. Kristian er et av våre eksterne styremedlemmer.

Yvonne Fosser har erfaring som HR-direktør i Innovasjon Norge og jobber nå som strategisk organisasjonsrådgiver. Yvonne er en av våre eksterne styremedlemmer.

Isak Arnesen var første finansdirektør i BISO, og jobber for tiden som konsulent i TietoEvry.

Fra Nasjonalledelsen har sittende President, Director of Finance og Director of Projects stillinger for å gi orienteringer om den daglige driften i BISO.

Styret i BISO arbeider med langsiktig strategi og har ansvar for å følge opp administrasjonen. Styret møtes opptil åtte ganger i året for å diskutere det pågående arbeidet i organisasjonen knyttet til vår strategi.

Styreleder Eirik Skorstad: board@biso.no