Closing on: jan 30, 2022
campuses: Stavanger
levels: Utvalg
units: Næringslivsutvalget
fields: Kommunikasjon PR

Som Nestleder for Næringslivsdagene kommer du til å være høyre hånd lederens samt å ha hovedansvar for PR- og kommunikasjon, samt å være arrangementansvarlig for Næringslivsdagene. Arbeidsoppgavene som du kommer til å ha ansvar for blir planlegging og utføring av ulike hendelser i næringslivsuken, samt å booke og håndtere kommunikasjon mellom lokalene og styret. Noen av aktivitetene i fadderuken trenger muligens ekstra utstyr som lokalet ikke har, da blir det ditt ansvar å bestille og koordinere det. Hvis du mener at dette er en utfordring du klarer så oppfordrer vi deg til å søke som Nestleder PR- kommunikasjon, og arrangementansvarlig for Næringslivsdagene 2022!

Apply for position

Use this form to send your application.

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx