campuses: Oslo
levels: Utvalg
units: BI Outdoor
fields: Finance

Ønsker du å bidra til en ordentlig og sunn økonomi for BI Outdoor? 

BISO BI Outdoor er en studentforening ved Handelshøyskolen BI, Campus Oslo. Vi er en underenhet av BI Student Organization (BISO). BI Outdoor er en studentforening med fokus på samhold og friluftsliv hvor vi tilrettelegger for sosialt samvær ved hjelp av ulike utendørs- og innendørs aktiviteter. BI Outdoor har fokus på inkludering og har både norske og internasjonale medlemmer. Vi ble kåret til månedens utvalg i mai 2021, og vært nominert til «Society of the Year» 2019-2020 og 2020-2021! Vedtektene våre finner du her: https://bit.ly/2RZqNRD. Vi skaper uforglemmelige minner! 

Som Økonomiansvarlig i BI Outdoor vil du ha ansvaret for oppsettet av årsbudsjettet til BI Outdoor. Sammen med Leder og de andre i BI Outdoor-styret vil du utarbeide en budsjettert årsplan for aktivitetene til BI Outdoor. Ved å jobbe tett sammen med de andre i styret vil du kunne lage et budsjett basert på hva de ulike aktivitetene koster. Studentforeningen BI Outdoor opererer med en fast budsjettramme som er innvilget av BISO. Det er også mulighet til å søke BISO for ekstra tilskudd til bestemte aktiviteter og formål. Målet til en BISO-forening er å gå i null, og helst ikke i underskudd. Dersom en studentforening ikke klarer å overholde budsjettet sitt, så kan det bli lagt ned. BI Outdoor-budsjettet skal godkjennes av BISO året før på Generalforsamlingen. Envher budsjettendring skal godkjennes av BISO Financial Controller på forhånd. Som Økonomiansvarlig vil du bidra til at studentforeningen BI Outdoor har en sunn økonomi og kan tilby medlemmene sine aktiviteter på en forsvarlig måte. 

Det er ønskelig at du har sansen for regnskap og regnskapsføring, og kan beregne ulike kostnadsanalyser med tanke på hvor mye BI Outdoor kan sponse sine medlemmer og hvor mye medlemmene selv må betale for å være med på f.eks. en reise. 

Du vil ha en fast kontaktperson i BISO-ledelsen, som er Financial Controller. Dersom det skulle være noe du lurer på i forbindelse med budsjettet og oppsett, så er det bare å spørre om det du måtte lure på. 

Som person er du: 

 • God til å kommunisere 
 • Har erfaring med regnskap 
 • Strukturert, god til å organisere og følge opp det du har begynt på 
 • Har oversikt og evne til å ha flere baller i lufta samtidig 
 • Ydmyk, tålmodig og åpen for innspill 
 • Gode samarbeidsegenskaper 
 • Har engasjement for studentmiljøet på BI 

Arbeidsoppgaver: 

 • Samarbeide med resten av BI Outdoor-styret i planleggingen av årshjulet/aktivitetsplanen for studieåret 
 • Sette opp budsjettet for BI Outdoor og sørge for at det blir overholdt 
 • Delta på ukentlige styremøter sammen med resten av BI Outdoor-styret 
 • Delta på de sosiale samlingene for BI Outdoor (både for styret og for medlemmene) 

Spørsmål som gjelder stillingen, kan rettes til:
General Manager, BI Outdoor, Eugenia Alexandersen // manager.outdoor.oslo@biso.no 

Søknad med CV kan sendes til hr.oslo.societies@biso.no 

Søknadsfrist er: snarest 

Apply for position

Use this form to send your application.

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx