Ledelse

Mer informasjon kommer snart.

BISO Media

Media som stabsfunksjon.

Markedsutvalget

Mer informasjon kommer snart.

Kontrollkomité

Mer informasjon kommer snart.

HR

Mer informasjon kommer snart.

Sosialutvalget

Mer informasjon kommer snart.

BISI Styre

Mer informasjon kommer snart.

Assistenter

Mer informasjon kommer snart.

Næringslivsutvalget

Mer informasjon kommer snart.

VT - Representant

Mer informasjon kommer snart.